Uslovi korišćenja sajta

Korišćenjem bilo kog segmenta sajta www.ankh.rs (u daljem tekstu Sajt), smatra se da ste u potpunosti upoznati sa ovim Uslovima korišćenja i da pristajete na njih. Nije dozvoljeno preuzimanje i objavljivanje sadržaja na drugim sajtovima bez naše prethodne
pismene saglasnosti.

ANKH D.O.O. zadržava pravo da Uslove korišćenja s vremena na vreme promeni, bez prethodne
najave.
ANKH D.O.O. zadržava pravo da promeni ili ukine servise na Sajtu s vremena na vreme, iz bilo kog razloga i bez najave, bez odgovornosti prema korisnicima ili bilo kom trećem licu. ANKH D.O.O. zadržava pravo da uskrati pristup Sajtu ili njegovim određenim segmentima svim korisnicima koji prekrše ove Uslove korišćenja.

ANKH D.O.O. nije odgovoran za bilo kakva oštećenja ili povrede koje nastanu zbog pristupa Sajtu i njegovom sadržaju, zbog nemogućnosti pristupa Sajtu, ili zbog oslanjanja na bilo koju informaciju koja se njemu nalazi. Ovo ograničenje obuhvata i hardverska oštećenja, softverske defekte, računarske viruse i sl, koji mogu da se jave na računarskoj opremi korisnika.

Ni pod kojim okolnostima ANKH D.O.O. nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada Sajta i njegovih servisa, prouzrokovanih direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole, u šta spadaju, ali ne samo oni, i problemi u funkcionisanju Interneta, kvarovi na kompjuterskoj i telekomunikacionoj opremi, nestanci struje, štrajkovi, obustave rada, ustanci, revolucije, građanski nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, požari, poplave, oluje, sve vrste prirodnih nepogoda, ratna razaranja, delovanje Vlade, naredbe domaćih i međunarodnih sudova, nesaradnja trećih lica,…

Sve veze (linkovi) prema drugim Internet prezentacijama (sajtovima) služe kao pogodnost. ANKH D.O.O. ne preuzima odgovornost niti kontrolu nad sadržajem ili radom drugih sajtova, niti je odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu njihovim korišćenjem. ANKH D.O.O. ne daje nikakve garancije, niti je odgovorna za ažurnost, tačnost, sadržinu, kompletnost, zakonitost, pouzdanost, operativnost ili dostupnost informacija ili servisa Sajta.

ANKH D.O.O. ne daje garancije za usluge i proizvode, te za bilo kakve informacije ili savete do kojih korisnici dođu pomoću Sajta. Informacije trećih lica iznete na Sajtu nisu informacije Sajta već ih samo prenosimo „onakve kakve jesu“ i za njihovu sadržinu ANKH D.O.O. ne može u bilo kojem
smislu odgovarati.

Odricanje od odgovornosti:

Iako radimo izuzetno naporno, kako bi blagovremeno prezentovali sve aktuelne informacije u skladu sa sadržajem i prirodom Sajta, mi ne možemo da garantujemo da su sve informacije verodostojne, vremenski tačne, bez grešaka i kompletne.
ANKH D.O.O. se odriče svake odgovornosti za bilo kakve direktne, slučajne, posledične ili kaznene štete, prouzrokovane korišćenjem Sajta.